VBS Raffelgem Sint-Anna

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Vakantiedagen SMI Raffelgem Sint-Anna


Dinsdag 1 september 2020 hervatten de lessen.

 

Vrije dagen tijdens het eerste trimester

Vrijdag 18.09.2020

Woensdag 14.10.2020

Van maandag 2.11.2020  tot en met zondag 8.11.2020

Woensdag 11.11.2020

Woensdag  25.11.2020

Van maandag 21.12.2020  tot en met zondag 03.01.2021

Pedagogische studiedag

Facultatieve verlofdag

Herfstvakantie

Wapenstilstand

Pedagogische studiedag

Kerstvakantie

 

Vrije dagen tijdens het 2de trimester

Woensdag 27.01.2021

Van maandag 15.02.2021  tot.en met zondag 21.23.2021

Vrijdag 12.03.2021

Van maandag 04.04.2021  tot en met zondag 18.04.2021

Facultatieve verlofdag

Krokusvakantie

Pedagogische studiedag

Paasvakantie

 

Vrije dagen tijdens het 3de trimester

Woensdag 12.05.2021

Donderdag 13.05.2021

Vrijdag 14.05.2021

Maandag 24..05.2021

Donderdag 01.07.2021 - Dinsdag 31.08.2021

Facultatieve verlofdag

O.L.H. Hemelvaart

Brugdag

Pinkstermaandag

Zomervakantie

 

De zomervakantie begint op woensdag 1 juli 2021