VBS Moorselbaan

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Vakantiedagen SMI Moorselbaan

Eerste schooldag: dinsdag 1 september 2020


Vrije dagen van het 1ste trimester

 • Woensdag 30 september 2020: lokale verlofdag
 • Vrijdag 23 oktober 2020: Pedagogische studiedag (halve dag + halve dag verlof - leerlingen vrijaf)
 • Van maandag 2 november tot en met zondag 8 november 2020: Herfstvakantie
 • Woensdag 11 november 2020: Wapenstilstand
 • Van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021: Kerstvakantie

Vrije dagen van het 2de trimester

 • Woensdag 20 januari 2021: pedagogische studiedag
 • Van maandag 15 februari tot en met zondag 21 februari 2021: Krokusvakantie
 • Vrijdag 19 maart 2021: pedagogische studiedag
 • Van maandag 5 april tot en met  zondag 18 april 2021: Paasvakantie

Vrije dagen van het 3de trimester

 • Donderdag 13 mei 2021: O.L.H. Hemelvaart
 • Vrijdag 14 mei 2021: brugdag
 • Maandag 24 juni 2021: Pinkstermaandag
 • Dinsdag 25 mei 2021: facultatieve verlofdag

Het schooljaar eindigt op WOENSDAG 30 juni 2021