VBS Moorselbaan

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Voorinschrijving schooljaar 2021-2022

Via deze link kan u uw kind voorinschrijven voor schooljaar 2021-2022
Start vrije inschrijvingen. Deze periode vangt aan op 19 april.

Opgelet, een voorinschrijving is geen definitieve inschrijving, het is een reservatie voor een inschrijving.
Daarom moet deze voorinschrijving nog geaccepteerd worden, van zodra dit het geval is, mag je van ons een bericht verwachten.

ALG. VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
Hieronder wensen wij u kort te informeren over ons inschrijvingsbeleid m.b.t. de privacywetgeving, zodat u erop kan vertrouwen dat de VBS Sint-Maarten Moorselbaan de informatiebeveiliging en privacywetgeving respecteert.

De leerlingengegevens met betrekking tot de (voor)inschrijving worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem Informat. Deze programma’s zijn beveiligd en de toegang tot de inschrijvingsgegevens is beperkt tot gerechtigde medewerkers van onze school. De gegevens die ons door u zijn toegereikt zullen ook uitsluitend worden gebruikt m.b.t. het vervolledigen van de inschrijving.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de directeur van de school. 

Geen warme maaltijden

Via deze melden we dat er van maandag 19 april tot en met vrijdag 7 mei geen warme maaltijden zullen aangeboden worden.
De kinderen die 's middags op school blijven eten brengen hun boterhammetjes mee.

Virtuele rondleiding van onze school

Beste
Door de Corona crisis is het moeilijk om onze school te bezoeken. Daarom hebben we een virtuele rondleiding gemaakt.
Via deze site kan je een kijkje nemen in de klassen, en stellen de klassen zich ook voor.
 

Coronavirus - Extra veiligheidsmaatregelen - Refter gesloten

Beste ouder(s),

Na overleg van het onderwijsveld en afstemming met de onderwijsministers, gaan er extra veiligheidsmaatregelen in.

De refter moet verplicht dicht tot aan de paasvakantie. We zullen dus vanaf morgen (23 maart) GEEN warme maaltijden en soep meer aanbieden.

Alle leerlingen die op school blijven eten brengen hun boterhammen mee.

Verder blijven we cruciaal inzetten op afstand houden, ventileren, handhygiëne, en het dragen van mondmaskers door de volwassenen en leerlingen van het 5e en 6e leerjaar.

Alvast bedankt voor jullie begrip.

Met vriendelijke groeten,

Directeur Tessa

Mondmaskerplicht voor leerlingen 5e & 6e leerjaar

Beste ouder(s),

Met dit bericht brengen we u op de hoogte van de beslissing van alle scholengemeenschappen Basisonderwijs, in samenspraak met het stadsbestuur van de stad Aalst, dat het dragen van een mondmasker voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar vanaf maandag 1 februari verplicht wordt.Met deze bijkomende maatregel wil men preventief inzetten op de verdere verspreiding van het corona-virus. Deze beslissing is genomen naar aanleiding van de meldingen over de verspreiding van coronavarianten en de stijging in de besmettingscijfers. Alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar dienen dus vanaf maandag 1 februari 2021 steeds een - proper - mondmasker te dragen.

Deze verplichting geldt van zodra zij de school betreden. Het mondmasker moet gedragen worden in de klas, op de speelplaats en zowel tijdens de schooluren als in de naschoolse opvang.  

Op deze manier tracht men nieuwe besmettingen in de school te voorkomen. Iedereen is ervan overtuigd dat deze maatregel ons zal helpen om de scholen open te houden, zodat zo weinig mogelijk kinderen leerachterstand oplopen in deze moeilijke omstandigheden.

Correct gebruik van een mond- neusmasker: klik hier

Artikel

Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022

Broers en zussen en kinderen van personeel:
Van maandag 1 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021

Indicator en niet-indicator:
Van maandag 8 maart 2021 t/m vr 19 maart 2021

Vrije inschrijvingen:
Vanaf maandag 19 april 2021

Op stap naar de eerste graad van het secundair onderwijs

Op deze flyer staat de link, een QR-code, de mogelijkheden tot contactname met CLB én vooral ook de website ‘naarschoolinaalst.be’ met informatie over de inschrijvingsmodaliteiten in een eerste jaar SO.