VBS Raffelgem Sint-Anna

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Vakantiedagen SMI Raffelgem Sint-Anna


Dinsdag 1 september 2019 hervatten de lessen.

 

Vrije dagen tijdens het eerste trimester

 Woensdag 2.10.2019

 Van maandag 28.10.2019  tot  zondag 3.11.2019

 VMaandag 11.11.2019

 Vrijdag  22.11.2019

 Van maandag 23.12.2019  tot  zondag 05.01.2020

Pedagogische studiedag

Herfstvakantie

Wapenstilstand

Pedagogische studiedag

Kerstvakantie

 

Vrije dagen tijdens het 2de trimester

 Woensdag 29.01.2020

Woensdag 18.03.2020

 Van maandag 24.02.2020  t.e.m. zondag 01.03.2020

 Van maandag 06.04.2020  t.e.m. zondag 19.04.2020

Facultatieve verlofdag

Facultatieve verlofdag

Krokusvakantie

Paasvakantie

 

Vrije dagen tijdens het 3de trimester

 Vrijdag 01.05.2020

Woensdag 20.05.2020 

Donderdag 21.05.2020

 Vrijdag 22.05.2020

Vrijdag 29.05.2020

Maandag 01..06.2020

Woensdag 01.07.2020 - Vrijdag 31.08.2020

Feest van de Arbeid (verlof)

Facultatieve verlofdag

O.L.H. Hemelvaart

Brugdag

Pedagogische studiedag

Pinkstermaandag

Zomervakantie

 

De zomervakantie begint op woensdag 1 juli 2020