VBS Raffelgem Sint-Anna

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Vakantiedagen SMI Raffelgem Sint-Anna


Woensdag 1 september 2021 hervatten de lessen.

 

Vrije dagen tijdens het eerste trimester

Woensdag 22.09.2020

Van maandag 1.11.2021  tot en met zondag 7.11.2020

Donderdag 11.11.2021

Vrijdag 12.11.2021

Woensdag  24.11.2021

Van maandag 27.12.2021  tot en met zondag 02.01.2022

Pedagogische studiedag

Herfstvakantie

Wapenstilstand

Brugdag

Pedagogische studiedag

Kerstvakantie

 

Vrije dagen tijdens het 2de trimester

Vrijdag  4.02.2022

Van maandag 28.02.2022  tot.en met zondag 6.03.2022

Van maandag 04.04.2022  tot en met maandag 18.04.2022

Pedagosche studiedag

Krokusvakantie

Paasvakantie

 

Vrije dagen tijdens het 3de trimester

Woensdag 25.05.2022

Donderdag 26.05.2022

Vrijdag 27.05.2022

Maandag 6.06.2022

Vrijdag 01.07.2022 - Woensdag 31.08.2022

Facultatieve verlofdag

O.L.H. Hemelvaart

Brugdag

Pinkstermaandag

Zomervakantie

 

De zomervakantie begint op vrijdag 1 juli 2022