VBS Raffelgem Sint-Anna

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Ouderraad

De ouderraad van de vrije basisschool Sint-Anna.

De oudervereniging bestaat uit een groep ouders die zich, in naam van alle ouders, belangeloos inzetten voor de school. Deze vereniging organiseert vormingsactiviteiten en helpt mee aan de realisatie van allerlei evenementen op school. Deze ouderraad is samengesteld uit een vertegenwoordiger van de personeelsleden en de ouders. De ouderraad zal advies geven aan en overleggen met het schoolbestuur over een aantal pedagogische aangelegenheden.
U kan de ouderraad steeds bereiken via de voorzitter: Steven Vinckier
vinckier.wittoek@skynet.be 
 
Voorzitter: Steven Vinckier
Secretaris: Kris Van Sinay
Penningmeester: Dirk Buyle
 
U kunt  het reilen en zeilen van onze oudervereniging volgen via de verslagen van de vergaderingen, en op facebook via de link: