Sint-Maarteninstituut

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Zorgbeleid SMI - Schoolloopbaanbegeleiding

Doorheen het curriculum van de leerling liggen verschillende keuzemomenten. Het is een absolute voorwaarde voor het welslagen, welbevinden en niet in het minst de motivatie van de leerling, dat deze zo snel mogelijk in de juiste studierichting binnen het secundair terechtkomt.

Voor elke leerling dienen de interesses enerzijds, de verschillende capaciteiten en motivatie anderzijds nagegaan te worden en hoe deze zich ontwikkelen. De overstap vanuit het basisonderwijs en het 2e, het 4e en het 6e jaar van het  secundair onderwijs zijn belangrijke keuze- en/of scharniermomenten. Onder begeleiding van de titularis/leerkracht wordt dit proces van kiezen begeleid. Leerlingen peilen door zelfonderzoek naar hun mogelijkheden en interesses, exploreren de verschillende studiekeuzemogelijkheden met hun specifieke inhouden, ... Op deze wijze maken ze niet alleen kennis met het eigen schoolaanbod maar met de brede waaier aan opleidingsmogelijkheden en verantwoorde overgangen. Mede op basis van het behaalde studieresultaat wordt door de klassenraad getoetst of de leerling een realistische keuze heeft gemaakt. De klassenraad formuleert hierbij een advies dat eveneens aan de ouders medegedeeld en becommentarieerd wordt door middel van een oudercontact. Ook het CLB, dat tevens een partner is bij de keuzebepaling,  kan aangesproken worden zowel door leerlingen als door ouders.

Voor de zesde jaren is er een analoge werkwijze. De overstap naar het hoger onderwijs wordt extra begeleid door middel van enkele specifieke activiteiten:

- oktober-november: uiteenzetting keuzemogelijkheden, structuur en creditsysteem hoger onderwijs

- november: keuzeavonden: oud-lln (of de hoge school zelf) stellen hun gekozen richting zelf voor en beantwoorden vragen van de 6e jaars aangaande moeilijkheidsgraad, vakkenpakket, wijze van lesgeven, ...

- januari-februari: SID-IN te Gent ('beurs' waar de hogescholen zichzelf voorstellen)

- 2e trimester: bezoek aan een (of meerdere richtingen aan een) hogeschool