Sint-Maarteninstituut

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Zorgbeleid SMI - Pestactieplan

Onze school wil een school zijn waarin pesten geen plaats heeft. Pestproblemen zijn vaak slepende en ernstige problemen. We moeten alles doen om pesten te voorkomen en het tijdig aan te pakken.

In de meeste gevallen wordt gekozen om in een eerste stap niet bestraffend op te treden maar wel een opbouwend gesprek te hebben met alle betrokkenen

- de titularis of vertrouwensleerkracht spreekt eerst met de pester en het slachtoffer apart

- daarna volgt een gezamenlijk gesprek

alles vanuit het oogpunt dat het pestprobleem zo vlug mogelijk opgelost kan worden.

Bij herhaling van de pestproblemen en niet opvolging van de gemaakte afspraken worden de ouders ingeschakeld en wordt een begeleidingscontract overwogen. Bij verder negeren van de afspraken, zal repressief opgetreden worden.

De school doet een oproep aan alle leerlingen om aan de klastitularis of aan een vertrouwensleerkracht tijdig eventuele pestproblemen in of buiten het klaslokaal te melden. Het gaat hier helemaal niet om verklikken maar om een belangrijke hulpverlening.