Sint-Maarteninstituut

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Zorgbeleid SMI - Leren leren

In de 1e graad wordt veel aandacht besteed aan 'hoe studeren'. De leerlingen van het eerste jaar ontvangen bij het begin van het schooljaar een boekje met studietips; samen met de titularis en de vakleerkrachten wordt er naar gestreefd om een goede studiemethode te ontwikkelen. In het tweede jaar wordt met een tweede boekje één en ander opgefrist en in dezelfde richting verder gewerkt.

De zorg voor 'Leren Leren' wordt in de 2e en 3e graad verder gezet. In geval van studieproblemen kan de leerling een beroep doen op de leerlingenbegeleider, of wordt eventueel een CLB-medewerker ingeschakeld. In bepaalde gevallen wordt klassikaal gewerkt rond planning, efficiëntie, ... .