Sint-Maarteninstituut

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Zorgbeleid SMI - Leerlingenbegeleiding

Een goed georganiseerde leerlingenbegeleiding is voor onze school een prioriteit. De individuele aanpak staat voorop. Het is de bedoeling dat leerlingen met diverse problemen opgevangen en geholpen kunnen worden. We onderscheiden drie categorieën:

 - socio-emotionele begeleiding

- specifieke studieproblemen

- begeleiding en evaluatie

 Socio-emotionele begeleiding

Eerste lijn:

Titularis en vakleerkrachten vormen een eerste aanspreekpunt bij problemen. Ook een leerkracht waar je nu geen les (meer) van krijgt, mag je hiervoor gerust aanspreken. Zij volgen je verder op of sturen je door naar de leerlingenbegeleider of iemand van jouw keuze.

Tweede lijn:

De leerlingenbegeleiders per graad zijn personeelsleden aangeduid waar je specifiek terecht kan voor emotionele of relationele problemen die je studiewerk hinderen of misschien zelfs tijdelijk onmogelijk maken. Ook je ouders kunnen hier contact opnemen met deze persoon.

Derde lijn:

Binnen elke graad zijn één of twee leerkrachten aangeduid die zorgen voor continuïteit in de leerlingbegeleiding, onder leiding van de directie. (naar overzicht)

 Specifieke studieproblemen

Eerste lijn:

de vakleerkracht en titularis en eventueel remediërende leerkracht (bijles tijdens de middagpauze)

Een eerste oorzaak van tegenvallende studieresultaten is niet of onvoldoende studeren. Eén tot twee uur per dag bezig zijn met schoolwerk blijft - ongeacht studiejaar of -richting - de richtlijn. Als je ondanks studeren en oefenen bepaalde zaken niet onder de knie krijgt, neem je best contact op met je titularis of vakleerkracht. Hij/zij oordeelt omtrent extra oefeningen en herhalingsopdrachten, extra uilteg, ... Ook klasgenoten kunnen je helpen om de leerstof te begrijpen. Om kleine hiaten bij te werken kan eventueel de bijles onder de middag soelaas brengen. De vakleerkracht stuurt door, de remediërende leerkracht volgt op.

Tweede lijn:

individueel gerichte begeleiding buiten de school

Bij grotere problemen/tekorten wordt best een afzonderlijke begeleiding buiten de school opgestart, vaak via (externe) bijles. (naar overzicht)

 Begeleiding en evaluatie

Begeleiding bij studiemethodiek

Een goede studiemethodiek, het leren-leren, wordt reeds vanaf het eerste jaar aangebracht. Opvolging en tips krijg je nog altijd van titularis en vakleerkracht, of leerlingenbegeleider.

Evaluatie na examens 1e trimester

Voor vakken met een te groot tekort of globaal zwakke resultaten formuleert de klassenraad een advies. Het is mogelijk dat je extra deze je extra begeleiding voorstelt en/of oplegt.

Het Centrum voor Leerlingbegeleiding, Langestraat 12, 9300 Aalst is op school vertegenwoordigd door Ingrid Lamin, Katrien De Feyter en Assunta Gillioen. Zij verzorgen een permanentie op school dat via de Maandkrant wordt medegedeeld. Een afspraak kan steeds belegd worden via het leerlingensecretariaat, de school (053 76 95 70) of het CLB zelf (053 78 85 10) (naar overzicht)