Sint-Maarteninstituut

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Visie Eerste Graad SMI

Vernieuwd aanbod 1e graad secundair

De eerste graad in het Sint-Maarteninstituut

Een vernieuwde, toekomstgerichte visie


In de visie omtrent de toekomst van het secundair onderwijs wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen inzetten op een brede algemene vorming binnen de eerste graad. Daarin wil men meer observerend en oriënterend werken met het oog op de keuze voor één van de domeinen in de tweede graad. Dat betekent dat twaalfjarigen moeten kunnen proeven om tot een voor hen passende keuze te komen. Uitgaande van de eigen mogelijkheden en het welbevinden van alle leerlingen, moet er in een toekomstige eerste graad aandacht zijn voor: extra ondersteuning voor één of meer aspecten van de vorming en/of verbreding, verdieping of inkleuring van verschillende aspecten van de vorming. Leerlingen moeten dus de kans krijgen om ook eens “door” te proeven, om na te gaan of bepaalde aspecten hen wel degelijk liggen, zonder dat ze daardoor gebonden zijn aan die keuze.

Trouw aan ons eigen opvoedingsproject willen wij op deze toekomstvisie inspelen.
Om het even voor welk traject er gekozen wordt (economie, Latijn, talen of wetenschappen) telkens wordt er gewerkt rond inspirerende en doelgerichte projecten. In het tweede jaar worden de basisopties Economie en organisatie, Latijn en Grieks-Latijn, Moderne Talen en Wetenschappen aangeboden.
Daarnaast willen we blijvend investeren in de ICT-vaardigheden van onze leerlingen. Ook sociale vaardigheden komen ruimschoots aan bod naast de uitgebreide aandacht aan leren-leren. In het eerste jaar vertaalt zich dit zelfs in een specifiek lesuur (SCILL).

Deze nieuwe insteek wil zorgen voor een nog meer gefundeerde, individuele oriëntering naar de tweede graad toe, zodat het keuzeprobleem waar elke twaalfjarige mee geconfronteerd wordt een duidelijke oplossing krijgt.

Lessentabel 1e jaar: 1A met vier modules (ECONOMIE, LATIJN, TALEN en WETENSCHAPPEN)