Sint-Maarteninstituut

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Vrije ruimte

Het project in in het 1e semester van het 5e jaar is een algemeen project; alle groepen worden klasoverstijgend samengesteld en krijgen een algemene cursus projectwerk (2 lestijden per week) zodat zij over de nodige vaardigheden (groepswerk, paper, presentatie, peerevaluatie, ...) beschikken om o.m. de verwachte doelstellingen i.v.m. de onderzoekscompetenties van de poolvakken te realiseren. De leerlingen die voor 8u wiskunde kiezen, krijgen een wiskunde-project.

In het 2e semester van het 5e jaar en in het 6e jaar volgen de leerlingen 1 projectvak per semester (2 lesuren per week); deze vakken worden permanent geëvalueerd. De leerlingen die voor 8u wiskunde kiezen nemen als projectvak wiskunde. In de studierichting Latijn-Wetenschappen wordt verkplicht Duits gevolgd in het 2e semester van de 5es en het 1e semester van de 6es.

In de projectvakken ligt o.m. de nadruk op de overgang naar het hoger onderwijs: er wordt samengewerkt met universiteiten en hogescholen, er worden diverse werkvormen van het hoger onderwijs gehanteerd, gastsprekers uitgenodigd, buitenschoolse cursussen gevolgd, ... Sommige projectvakken zijn poolversterkend, andere zijn verruimend.

Schematisch ziet de invulling er voor de verschillende richtingen uit als volgt:

Studie-
richtingen
5e jaar
Projectvakken in het 5e + 6e jaar
1e semester
EMT cursus projectwerk Toeg. Informatica Economie II Huiswerkbegeleiding
EWI6 cursus projectwerk Wetenschappen Economie II Huiswerkbegeleiding
EWI8 project wiskunde project wiskunde project wiskunde project wiskunde
GRL cursus projectwerk Statistiek/Logica Economie I Huiswerkbegeleiding
LMT cursus projectwerk Statistiek/Logica Economie I Huiswerkbegeleiding
LWE cursus projectwerk Duits Duits Wetenschappen
LWI6 cursus projectwerk Wetenschappen Economie I Huiswerkbegeleiding
LWI8 project wiskunde project wiskunde project wiskunde project wiskunde
MWE cursus projectwerk Statistiek Economie I Wetenschappen
WW6 cursus projectwerk Wetenschappen Wetenschappen Economie I
WW8 project wiskunde project wiskunde project wiskunde project wiskunde