Sint-Maarteninstituut

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Studierichtingen ‘Handel, OPR’ (Ondernemen, Media)

De richtingen Ondernemen (Handel, IT, communicatie) en Media en Communicatie zijn TSO-richtingen die eerder theoretisch-administratief gericht zijn. Ze leggen klemtonen, afhankelijk van de keuze van de studierichting, op IT en wiskunde, boekhouden, marketing, talen en communicatie. Een ruime waaier aan interessante toekomstperspectieven liggen open.

Basisvorming in de eerste graad (module / basisoptie economie, latijn, talen of wetenschappen)

(Tabellen kunnen minder goed worden weergegeven op smartphone. Aan te raden is deze te raadplegen via tablet of PC)
 

2e graad

ONDERNEMEN
& IT

(Handel)

ONDERNEMEN
& COMMUNICATIE

(Handel-Talen)

3e
graad

 

ACCOUNTANCY
&  IT

(Boekhouden- Informatica)

MARKETING &
ONDERNEMEN

(Handel)

NETWERKEN
& IT

(Informatica-Beheer)

OFFICE &
COMM.


(Secretariaat-Talen)

MEDIA &
COMM.


(Onthaal
& PR)