Sint-Maarteninstituut

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Leerlingenraden

De diverse leerlingenraden op onze school hebben tot doel de leerlingen mee te laten participeren aan het schoolleven. Zij organiseren verschillende activiteiten gericht op hun leeftijdscategorie. Zij krijgen inspraak bij de organisatie van het schoolgebeuren en kunnen zelf allerhande voorstellen formuleren.

Een greep uit de vele activiteiten...

1e graad

allegria
kerstquiz
nachtlawaai
afsluiter einde schooljaar

2e graad

filmavond
koffie en chocostop
sport onder de middag
​beat the teachers

3e graad

nacht van de valse katten

...en verwezenlijkingen:

grafitti muur
verfraaiingswerken speelplaats
banken op de speelplaats
schilderwerken klaslokalen