Sint-Maarteninstituut

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Nuttige links

Oud-leerlingenbond

Oud-leerlingenbond OLB-SMITIS van het Sint-Maarteninstituut - Technisch Instituut Sint-Maarten

Cantate Domino

De Schola Cantorum Cantate Domino werd in september 1959 opgericht door wijlen Z.E.H. Kanunnik Michaël Ghijs. Het koor bestaat uit leerlingen en oud-leerlingen van het Sint-Maarteninstituut te Aalst. Elk jaar worden er nieuwe, jonge stemmen gevormd. De knapen repeteren ’s morgens vanaf half acht, tijdens de middagpauze en één keer per week na de schooluren; de oudere zangers repeteren vrijdag- en zaterdagavond. Zaterdagvoormiddag wordt er samen gezongen van 9.30 uur tot 12.00 uur. Een inspanning die wordt omgezet in onbetaalbare vreugde en respons van het publiek.

VCOV

Koepel van ouderverenigingen van het vrij onderwijs, uitgevers van het digitaal tijdschrift Ouderlink. Met onder meer het vormingsaanbod per regio.
 

Departement Onderwijs

VVKSO

Vlaams Verbond van Katholiek Secundair Onderwijs
Guimardstraat 1
1040 Brussel

Schoolvakanties

Activiteiten en media zijn te vinden op onze facebookpagina https://www.facebook.com/sintmaartenaals

https://www.facebook.com/sintmaartenaalst/