Sint-Maarteninstituut
Technisch Instituut Sint-Maarten

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Laatste Nieuws | Alle nieuws

01/09/2016

Had u graag inlichtingen omtrent onze richtingen, de school, onze werking ... Hebt u vragen over de mogelijke overgangen...   Inlichtingen en/of inschrijven kan tijdens de infomomenten of de openingsuren van de school

05/01/2016

In het eerste leerjaar A bestaat de voor iedereen gelijke basisvorming uit 27 van de 32 lestijden. Opdat elke twaalfjarige er baat zou bij hebben, willen wij de keuzemogelijkheden in de eerste graad verhogen door een duidelijk meer gedifferentieerde invulling aan de vijf resterende lestijden van het keuzepakket te geven (cf. lessentabellen).…