VBS Moorselbaan

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Vakantiedagen SMI Moorselbaan

Eerste schooldag: maandag 3 september 2018
Wijziging schooluren !!!!

Ma-Di-Do-Vrij: 8.40u tot 11.55u en van 13.15u tot 15.35u
Woe: 8.40u tot 11.55u

Vrije dagen van het 1ste trimester

 • Vrijdag 5 oktober september 2018: Pedagogische studiedag
 • Van maandag 29 oktober tot en met zondag 4 november 2018: Herfstvakantie
 • Zondag 11 november 2018: Wapenstilstand
 • Woensdag 5 december 2018: Pedagogische studiedag
 • Van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019: Kerstvakantie

Vrije dagen van het 2de trimester

 • Woensdag 13 februari 2019: Facultatieve verlofdag
 • Van maandag 4 maart tot en met zondag 10 maart 2019: Krokusvakantie
 • Van maandag 6 april tot en met  maandag 22 april 2019: Paasvakantie (Paasmaandag = 22 april 2018)

Vrije dagen van het 3de trimester

 • Woensdag 1 mei 2019: dag van de Arbeid
 • Woensdag 29 mei 2019: Facultatieve verlofdag
 • Donderdag 30 mei 2019: O.L.H. Hemelvaart
 • Vrijdag 31 mei 2019: brugdag
 • Vrijdag 7 juni: Facultatieve verlofdag
 • Maandag 10 juni 2019: Pinkstermaandag

Het schooljaar eindigt op VRIJDAG 28 juni 2019