Kleuterschool Sint-Maarten

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Schoolraad

Decretaal is vastgelegd dat sedert 2004 in iedere school en schoolraad wordt opgericht vanaf 1 april 2005. Deze schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap. De schoolraad zal advies geven aan en overleggen met het schoolbestuur.

Voorzitter: Hilde De Schryver (GE)
Oudergeleding : Patrick Van den Steene
Personeelsgeleding : Anke Hendrickx (SJ Secretaris); Ellen De Meyer (LA)
Lokale Gemeenschap : Cécile Van de Putte en Steven Corthals