Kleuterschool Sint-Maarten

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Schoolbestuur

Katholiek Onderwijs Land van Aalst (KOLVA)

vzw "KOLVA", Esplanade 6, 9300 Aalst 

De raad van bestuur is als volgt samengesteld:

  • Bauwens Thierry
  • Coussens André
  • Marcoen Peter
  • Nevens Arnold
  • Praet Jo
  • Van den Braembussche Hubert
  • Verhoeyen Jules (secretaris)
  • Vermeir Guido

De eindverantwoordelijkheid van het schoolgebeuren is gelegen bij het schoolbestuur. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet dit bestuur een beroep op de eigen begeleiding. Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.