Kleuterschool Sint-Maarten

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

UPDATE! Inlichtingen en richtlijnen Coronavirus

Beste ouder(s),

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.
Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders in de ruime zorgsector werken of voor leerlingen bij wie het niet aan te raden is opgevangen te worden door hun grootouders.
Wij verwachten van ouders die thuis zijn, dat ze hun kinderen zelf opvangen.
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020, aansluitend begint de Paasvakantie. Op dit moment gaan we er van uit dat de lessen hervatten op maandag 20 april.
Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.   
De opvang zal voor onze school georganiseerd worden in de hoofdschool : Sint-Jozefstraat 5 / 9300 Aalst
De voor- en naschoolse opvang gaat door van 07.00u tot 18.00u. ( Ook voor kinderen uit onze vestiging Langestraat ).
Er worden geen warme maaltijden voorzien tijdens deze periode.

Let op: woensdag 18 maart is er een verlofdag, er is dus geen school en geen opvang.

Ouders die opvang nodig hebben, gelieve ons te contacteren op: 053/78.22.43. of kleuterschool.st.maarten @telenet.be  zodat we de opvang optimaal kunnen organiseren.

Wat kan je als ouder doen?

Hou je kind thuis. Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Meer informatie?

Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders