Sint-Maarten Kleuterschool

Scholengroep Denderland

In de geest van Sint-Maarten

Nuttige links

Weboefeningen


 

 

Een site met heel veel goeie oefeningen is terug te vinden op:       Openleerhuis

Kleuters
Taak 1 : ketting rijgen
Taak 2 : kleuren
Taak 3 : kleuren in rooster zetten
Taak 4 : vormen
Taak 5 : vormen 2
Taak 6a : Koekeloere zoekspel
Taak 6b : Koekeloere woordenspel
Taak 6c : Koekeloere puzzel
Taak 6d : koekeloere memory
Taak 7 : meer of minder
Taak 8 : wroet
Taak 9 : clowns (1-1 relatie)
Taak 10 : boodschappen doen
Taak 11 : cijfers in volgorde
Taak 12 : hoeveel ballen?
Taak 13 : Ketnet met spelletjes en kleuren
Taak 14 : leren lezen (uitgebreid programma)
Taak 15 : leren lezen

 
Taak 16 : dotje
Taak 17 : juist tellen

Taak 18 : leren tellen tot 10
Taak 19 : Schatkist (allerlei spelletjes)
Taak 20 : Bob de Bouwer
Taak 21 : Zoek de klavertjes vier

Taak 22 : Legpuzzel
Taak 23 : Nijntje
Taak 24 : Memoryspel
Taak 25 : Dierengeluiden beluisteren
Taak 26 : Rollend materiaal (geluiden)

 

 
Rekenen
 
Taal
Andere
 
1ste leerjaar Getalbeelden tot 5
Getallen tot 5
Optellen tot 10
Vlug optellen tot 10
Herhalingsoefeningen tot 5
Groter dan/kleiner dan/evenveel
Aftrekken tot 10
Vlug aftrekken tot 10
Optellen tussen 10 en 20
Erbij en eraf sommen tot 10
Aftrekken tussen 10 en 20
Wiskundepakket 1e lj.
 
leen, rik, mop en mus
ik zie...
Letters herkennen
Eerste woorden
Letters op de juiste plaats
Oefeningen met Sint en Piet
Woorden lezen
Leesoefening
Leesoefening
Begrijpend lezen nov
Welke klank hoor je?
Begrijpend lezen 1
Begrijpend lezen 2
Begrijpend lezen 3
Wiebeltekeningen
Familie zoeken
Dieren in het bos
Schuifpuzzel
Memory
 

 

2de leerjaar Automatiseren tot 10
+ en - tot 20 / tafels
Puntoefeningen tot 20
Euromemory
Zoek het hoger T
Metend rekenen
Welk cijfer toont de pijl?
Kloklezen hele uur
Kloklezen halfuur
Kloklezen kwartier
Vallende sommen
Getal-slierten
Tafels oefenen met postzegels
Welk getal behoort tot de tafel van...
betalen met euro
Erbij-, eraf- en keersommen tot 20
Inoefenen op 3 niveaus
Rekensommen
Wiskundepakket 2e lj.

 
Begrijpend lezen
Enkel of dubbel 1
Enkel of dubbel 2
Andere klanken invullen
Lange klanken invullen
Welke klinker hoor je?
Hoeveel medeklinkers?
Lentebloemen
Tekenen en kleuren
In welk seizoen?
Winterslapers

 

3de leerjaar Kloklezen: kwart voor/kwart over
Getallenkennis
Getallen ordenen 1
Getallen ordenen 2
Vallende sommen
Maatkennis
Kapotte rekenmachine
Kloklezen minuten
Tijdnotatie
Huisjes bouwen
Tafels oefenen
Kunstvloer getallen
Erbij-, eraf- en keersom tot 100
Tangram (rekenweb)
Wiskundepakket voor 3e lj.

 
Welke klinker hoor je?
Spelling : kruiswoordraadsel 1
Spelling : kruiswoordraadsel 2
Spelling : eindletters -d & -t

Spelling : eindletters -d & -t 2
Goede zinnen maken
 
Provinciehoofdplaatsen
Vogels
Bomen
Delen van de fiets
Typen oefenen
Tabel lezen : afstanden in België

 
4de leerjaar Breuk nemen van getal
Buurtientallen
Getallenkennis
Functies van getallen
Lengtematen
Werken met euromunten
Breuk en gelijkheid
Bouwen met blokken
Eenheidsprijs-totale prijs/winst-verlies
Tijd : tijdsduur oefenen 1
Tijd : tijdsduur oefenen 2
Tijd: tijdsduur oefenen 3
Rekenfabriek

kommagetallen
Wiskundepakket voor 4e lj.
1 Tegenwoordige tijd
2 Tegenwoordige tijd
3 Tegenwoordige tijd
4 Tegenwoordige tijd
5 Tegenwoordige tijd
6 Tegenwoordige tijd
7 Tegenwoordige tijd
8 Tegenwoordige tijd
9 Tegenwoordige tijd
10 Tegenwoordige tijd
spelling : g of ch
1 Verwijswoorden
2 Verwijswoorden

ng of nk
begrijpend lezen : Doodziek
5de leerjaar Hoofdrekenen
Flipporekenen
Inhoudsmaten

Kaas afsnijden (breuken)
Robot gaat op weg
Robot moet omlopen
Robot val niet in het water
Oppervlakte driehoek
Breuken
Rekenspelletjes voor turbo's
Wiskundepakket 5e lj.

 
Invullen met au of ou -
Verleden tijd

Invullen met ei of ij
Meervouden
Afkortingen (Thema 15)
1 Verleden tijd : sterke ww
2 Verleden tijd
3 Verleden tijd
4 Verleden tijd
5 Verleden tijd
6 Verleden tijd
7 Verleden tijd
Menselijk skelet  
Werking van de sluis
Vlaggen van Europa 1
Vlaggen van Europa 2
Computermagie & gedachtenlezen
Landen van Europa 1
Landen van Europa 2
6de leerjaar Rekentaal
Ongelijke verdeling
Aanzichten gebouw
Kraak de kluis
Bouwen met blokken
Oppervlakte berekenen 1
Ken je maat
Tijdsmaten
Land van Abacussië
Oppervlakte- en landmaten
Wiskundepakket 6e lj.
Ei of ij
Woordsoorten
Gezegde
Vul in dd - d - dt - tt -
Spreekwoorden (thema 17)
Voltooid deelwoord
1 Werkwoorden
2 Werkwoorden
3 Werkwoorden