VBS Moorsel-Immerzeel

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Vakantiedagen SMI Moorsel-Immerzeel

Vrije dagen van het 1ste trimester

 • Vrijdag 15 september 2017: Pedagogische studiedag
 • Vrijdag 27 september 2017: Pedagogische studiedag
 • Van maandag 30 oktober tot en met 5 november 2016: Herfstvakantie
 • Woensdag 6 december 2017: verlof
 • Van maandag 25 december 2017 tot en met zondag 8 januari 2018: Kerstvakantie

Vrije dagen van het 2de trimester

 • Van maandag 12 februari tot en met zondag 18 februari 2018: Krokusvakantie
 • Van maandag 2 tot en met 15 april 2018: Paasvakantie

Vrije dagen van het 3de trimester

 • Maandag 30 april 2018: verlof
 • Dinsdag 1 mei 2018: dag van de Arbeid
 • Donderdag 10 mei 2018: Hemelvaart
 • Maandag 21 mei 2018: Pinkstermaandag
 • Woensdag 6 juni 2018: verlof

Het schooljaar eindigt op VRIJDAG 29 juni 2018

Vrije dagen van het 1ste trimester

 • Vrijdag 28 oktober 2016: VM - pedagogische studiedag; NM facultatieve verlofdag
 • Van maandag 31 oktober tot en met 6 november 2016: Herfstvakantie
 • Vrijdag 11 november 2016: verlof: Wapenstilstand
 • Vrijdag 25 november 2016: VM - pedagogische studiedag; NM - facultatieve verlofdag
 • Van maandag 26 december 2016 tot en met zondag 8 januari 2017: Kerstvakantie

Vrije dagen van het 2de trimester

 • Woensdag 18 januari 2017: pedagogische studiedag
 • Woensdag 15 februari 2017: verlofdag
 • Van maandag 27 februari tot en met zondag 5 maart 2017: Krokusvakantie
 • Van maandag 3 tot en met 17 april 2017: Paasvakantie (Paasmaandag = 17 april 2017)

Vrije dagen van het 3de trimester

 • Maandag 1 mei 2017: dag van de Arbeid
 • Woensdag 10 mei 2017
 • Donderdag 25 mei 2017: O.L.H. Hemelvaart
 • Vrijdag 26 mei 2017: brugdag
 • Maandag 5 juni 2017: Pinkstermaandag

Het schooljaar eindigt op VRIJDAG 30 juni 2017