VBS Moorsel-Immerzeel

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Laatste Nieuws | Alle nieuws

13/03/2020

Beste ouders De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. Wat betekent dit voor onze school? Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders in de ruime zorgsector werken of voor leerlingen…