VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Schoolraad.

Decretaal is vastgelegd dat sedert 2004 in iedere school een schoolraad wordt opgericht vanaf 1 april 2005. Hierbij publiceren wij de volledige samenstelling van dit inspraakorgaan.

Vertegenwoordigers van het personeel:

  • Mevr. De Decker Hilde 

  • Mevr. Leroy Freya

  • Bruyland Marleen

Vertegenwoordigers van de ouders:

  • Dhr. Nsengimana Théodomir: nsengitheo@gmail.com - 0478/956421
  • Dhr. Delait Wim

  • Mevr. Van Opstal Patricia 

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:

  • Mevr. De Brauwer Marleen
  • Dhr. Van Aelbrouck Rudy