VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Het schoolreglement

De laatste versie van het schoolreglement kunt u raadplegen via deze link:

SCHOOLREGLEMENT

De vernoemde bijlagen bij het schoolreglement vindt u via deze links:

Bijlage 1: Onderwijsregelgeving

Bijlage 2: Stappenplan naar gewenst gedrag

Bijlage 3: Huiswerkbeleid

Bijlage 4: Evaluatie- en rapporteringsbeleid

Bijlage 5: Leerlingenbegeleiding

Bijlage 6: Tekst CLB 2019-2020

De infobrochure voor het schooljaar 2019-2020 kunt u hier raadplegen.