VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Traditioneel en toekomstgericht.

De Sint Maarten scholen zijn een vaste waarde in het straatbeeld van Aalst. De KOLVA scholen (katholiek onderwijs land van Aast) hebben een eeuwenoude traditie en evolueren mee met de veranderingen in de samenleving.

Waarden als openheid, kansen bieden aan iedereen, delen en respect blijven wel een vaste waarde in de geest van Sint-Maarten.

Als katholieke dialoogschool bieden we aan iedereen, zonder uitzondering, een gastvrij onderwijsproject aan dat inzet op kwaliteitsvolle vorming.

In dialoog gaan we op zoek naar het volle mens- en medemens-zijn en brengen we de christelijke stem binnen op een eigentijds-tegendraadse wijze.

Onze campus bevat een autonome kleuterschool, een autonome lagere school en vervolgonderwijs in de secundaire school.