VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Traditioneel en toekomstgericht.

Wij willen als lagere school een stevige basis vormen tot een verdere vorming en opleiding.

Onze school is zich terdege bewust van de grote verantwoordelijkheid die zij ten overstaan van de ouders en haar leerlingen draagt.

Het schoolbestuur, directie en personeel voeren een actief welzijnsbeleid conform de wettelijke bepalingen en geïnspireerd vanuit het opvoedingsproject.

De parallelklassen laten vergelijking en onderling overleg toe over het studiepeil en de behaalde klasresultaten.

Kies je voor S.M.I.-Aalst dan kom je in een grote scholengemeenschap waar men toch aandacht en zorg heeft voor elk individu, ook voor jou! Je krijgt een christelijke opvoeding en een degelijke vorming.

Bovendien kunnen de schoolse vorderingen van de leerlingen, na het beëindigen van de lagere school, verder gevolgd worden in de brede waaier van studierichtingen die het S.M.I. biedt.