VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Pedagogisch project

In een geest van openheid, samenwerking en overleg willen we voortdurend werk maken van de vijf opdrachten van het katholiek basisonderwijs.

De volledige visietekst leest u in het schoolreglement.