VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Oudercontact

 • 12 september 2017 wordt een vergadering gehouden in de klas. Elke klastitularis bespreekt dan de werkwijzen, de gevolgde methoden en moeilijkheden eigen aan het leerjaar en de leeftijd.

 • 19 december 2017 is er een individueel contact tussen ouders en leerkracht. Bij die gelegenheid wordt een evaluatie gemaakt van de schoolvorderingen in het eerste semester.

 • 26 juni 2018 bespreekt de leerkracht met de ouders de behaalde resultaten en het peil van hun kind.

 • Voor alle leerlingen staan ook de C.L.B.-adviseurs en een verpleegkundige ter beschikking.

 

 • 6e leerjaar
 • voor de ouders
 • - 20 januari 2018: infoavond door het CLB in 'De Maretak' - Albrechtlaan 119a te Aalst
 • - 27 februari 2018: infoavond door het SMI-secundair op onze school voor ouders van leerlingen 5&6!
 • - 8 maart 2018: individueel oudercontact (enkel 6e lj)
 • voor de leerlingen
 • - 14 november 2017: bezoek aan het SMI-secundair
 • - 24 april 2018: Sportdag ( samen met het 5e leerjaar) met de leerlingen van het eerste jaar secundair
 • - Zondag 03 juni 2018: Schoolfeest.
   

  Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaande toestemming van de directie. Enkel wanneer er ernstige en dwingende redenen zijn, kan aan de ouders de toestemming verleend worden om tijdens de lesuren een onderhoud te hebben met een leerkracht.
  Wanneer de directie het nodig acht, kan hij/zij aan de ouders voorstellen het onderhoud op een ander moment te laten plaatsvinden.
  De directie kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouder(s).
  Voor de kinderen van gescheiden ouders bezorgen we de schoolinformatie aan de ouder die het wettelijk hoederecht heeft. Aan de andere ouder wordt de schoolinformatie (rapport, uitnodiging oudercontact) bezorgd indien hij/zij daar uitdrukkelijk om verzoekt, tenzij de rechtbank zich anders uitspreekt.