VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Inspraak van de ouders.

Onze school beschikt over een oudervereniging. Deze vereniging is aangesloten bij de Vlaamse Confederatie voor Ouderverenigingen (VCOV).

Deze organisatie verleent op een professionele manier logistieke, praktische hulp en steun aan onze oudervereniging.

We streven als oudervereniging naar een verantwoorde vertegenwoordiging van de ouders, teneinde de belangen van deze laatsten zo goed mogelijk te behartigen.

Als oudervereniging zijn wij de voedingsbodem voor de oudergeleding binnen de schoolraad.

Tevens stellen wij ons graag ten dienste van de school ter gelegenheid van infodag, receptie Eerste Communie, infoavonden.

De voorzitter