VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Computers op school.

De computer heeft reeds geruime tijd zijn vaste plaats in ons onderwijsgebeuren gekregen. Onze leerlingen vertrouwd maken met de nieuwe informatie- en communicatietechnologie is opdracht van ons leerkrachtencorps.

Bijzonder in het gedifferentieerd werken liggen tal van mogelijkheden.

Onze school beschikt over een volledig uitgeruste computerklas met laptops die aansluiting op het internet hebben. In alle klassen wordt gewerkt met digitale borden, waardoor de lessen voor de leerlingen veel aantrekkelijker worden en de voorbereiding op de deelname aan de informatiemaatschappij doeltreffender gebeurt.

Onderwijs moet vermijden dat bepaalde leerlingengroepen door media/computeranalfabetisme achtergesteld raken. We maken er dagelijks werk van.