VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Webinar Veilig online - social media voor (groot)ouders

Bericht van de Stad Aalst en de diensten rond Integrale veiligheid:

"Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij in het kader van ons project ‘Veilig online’ een aanbod naar ouders. Dit jaar kan onze jaarlijkse ouderavond niet op de klassieke manier doorgaan, maar we probeerden alvast een alternatief uit te werken via een webinar."

Link naar Sessie 09/02 (VOLZET)

Link naar Sessie 02/02