VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Verlof op 12, 13 & 14 mei

Woensdag 12 mei is een lokale verlofdag. De leerlingen hebben die dag vrijaf.

Opgelet: Wij maken de brug, op 12-13-14 mei zijn er geen lessen.