VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

UPDATE! Inlichtingen en richtlijnen Coronavirus & aanmelden voor opvang

Beste ouder(s),

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. Er gelden nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school? Alle lessen worden geschorst, maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie de ouders in de ruime zorgsector werken of voor leerlingen bij wie het niet aan te raden is opgevangen te worden door hun grootouders. Wij verwachten van ouders die thuis zijn dat ze hun kinderen zelf opvangen.  Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. vrijdag 3 april 2020, aansluitend begint de Paasvakantie. Op dit moment gaan we er van uit dat de lessen hervatten op maandag 20 april. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd. De voor- en naschoolse opvang gaat door zoals tijdens een normale schoolweek. Er worden geen warme maaltijden voorzien tijdens deze periode. Let op: woensdag 18 maart is er een verlofdag, er is dus geen school en geen opvang.

Ouders die opvang nodig hebben, gelieve in te schrijven via DIT INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing? De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen, zoals handen wassen, toepassen.

Wat kan je als ouder doen?  Hou je kind thuis. We rekenen op een correcte houding van de ouders zodat we de opvang optimaal kunnen organiseren. We verwachten enkel kinderen die echt geen andere opvangmogelijkheden hebben! Bescherm ook grootouders die tot de risicogroep behoren: Bekijk of je alternatieven vindt voor het opvangen van je kind(eren), zodat zij dit niet moeten doen. Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders en breng het niet naar school. Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overleg dan met de behandelende arts. Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. Je vindt alle info op Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders. Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen,…). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts. Spreek met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?  

Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be in 4 talen.

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be