VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Schooldoorlichting Inspectie 2.0

Beste ouders,

begin oktober kregen we het bezoek van de Onderwijsinspectie van de Vlaamse Overheid. Het doorlichtingsteam formuleerde voor onze school een gunstig advies!

Het verslag van het doorlichtingsteam verschijnt later dit jaar op de website van de Onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.be of kunt u - na afspraak - inkijken op het secretariaat.