VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Schooldoorlichting Inspectie 2.0

Beste ouders,

begin oktober 2018 kregen we het bezoek van de Onderwijsinspectie van de Vlaamse Overheid. Het doorlichtingsteam formuleerde voor onze school een gunstig advies!

Het verslag van het doorlichtingsteam kunt u raadplegen op de website van de Onderwijsinspectie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/adres.aspx?sn=22806, via deze directe link of kunt u - na afspraak - inkijken op het secretariaat.