VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Rapport 1

Vrijdag 22 oktober kregen de leerlingen het eerste rapport van dit schooljaar.

Ouders die het rapport graag ook digitaal ontvangen, kunnen dit melden aan de klasleerkracht.