VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Rapport 4

Vrijdag 3 mei krijgen de leerlingen het vierde rapport van dit schooljaar.

Ouders die het rapport graag ook digitaal ontvangen, kunnen dit melden aan de klasleerkracht.