VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Oudercontact vanaf di. 22 juni

De veiligheidsmaatregelen verplichten ons om de oudercontacten digitaal te organiseren. We maken gebruik van Microsoft Teams om online te overleggen.

Te raadplegen: Brief oudercontact (specifiek voor elke klas - zie boekentas kind) en Stappenplan Teams

Op dit digitaal overleg kunnen jullie met de klasleerkracht spreken over de evolutie en de resultaten van uw kind. We voorzien een tiental minuten per leerling. Het digitaal oudercontact verloopt steeds in aanwezigheid van minstens 1 ouder. Aan anderstalige ouders vragen wij om iemand te voorzien die kan vertalen naar het Nederlands

U kunt er ook voor kiezen - indien het niet lukt via digitale weg - om via een telefoongesprek de zorgpunten met de leerkracht te bespreken.