VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Oudercontact 28/01 - Coronaproof

De veiligheidsmaatregelen verplichten ons om de oudercontacten digitaal te organiseren. We maken gebruik van Microsoft Teams om online te overleggen.

Te raadplegen: Brief oudercontact en Stappenplan Teams

Op dit digitaal overleg kunnen jullie met de klasleerkracht spreken over de evolutie en de resultaten van uw kind. We voorzien een tiental minuten per leerling. Het digitaal oudercontact verloopt steeds in aanwezigheid van minstens 1 ouder. Aan anderstalige ouders vragen wij om iemand te voorzien die kan vertalen.

U kunt er ook voor kiezen om via een telefoongesprek de zorgpunten met de leerkracht te bespreken.