VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Link ‘Aanmelden opvang’ i.v.m. Coronavirus

Vindt u géén andere oplossing voor de opvang van uw kind? Gelieve in te schrijven via DIT INSCHRIJVINGSFORMULIER.

We rekenen op een correcte houding van de ouders zodat we de opvang optimaal kunnen organiseren. We verwachten enkel kinderen die echt géén andere opvangmogelijkheden hebben!