VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Lessen geschorst vanaf 29 maart!

Beste ouders,

Het Overlegcomité heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen van het lager onderwijs om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Er wordt géén les gegeven in het lager onderwijs in de laatste week voor de paasvakantie.

Deze maatregel gaat in op maandag 29 maart en duurt t.e.m. vrijdag 2 april 2021, aansluitend begint de paasvakantie. Op dit moment gaan we er van uit dat de lessen hervatten op maandag 19 april.

Wat betekent dit voor u als ouder?

Wij verwachten van ouders die thuis zijn of telewerken dat ze hun kinderen zelf opvangen.

Ouders die het formulier Verlofaanvraag voor de opvang van een kind ingevolge de sluiting van de school wegens een coronamaatregel nodig hebben, vinden dat document in de boekentas van hun kind. Zij dienen enkel nog persoonlijke gegevens in te vullen.

Voor ouders die zelf geen opvang kunnen voorzien, wordt verwacht dat het lokale bestuur de  opvangmogelijkheden voorziet. De stad Aalst heeft echter meegedeeld dat zij dit niet kunnen organiseren.

Indien u als ouder, omwille van arbeidsomstandigheden, onmogelijk kunt instaan voor de eigen opvang van uw kinderen, gelieve dan de directie van de school te willen contacteren. Wij verwachten in dat geval ook dat u ons een attest kunt bezorgen van uw werkgever.

U kunt de school contacteren tijdens de schooluren op 053 / 21.16.44 of via smi.lagereschool@telenet.be. Graag vóór vrijdagmiddag 26/03 – 15.00 uur