VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Kerstvakantie verlengd - start op 20 december

De kerstvakantie wordt een week vervroegd en begint op maandag 20 december. Op maandag 10 januari gaan de poorten van onze school weer open.

Tijdens de bijkomende week kerstvakantie staan ouders zo veel mogelijk zelf in voor de opvang van hun kind thuis, om op die manier de viruscirculatie te reduceren. Het gaat vanuit virologisch oogpunt om een zogenaamde ‘afkoelingsweek’. Het is de bedoeling dat leerlingen en personeel in die week minder sociale contacten hebben om de verspreiding van het virus af te remmen.

De school voorziet van 20 tot 24/12 géén opvang. Het mengen van groepen moet zo veel mogelijk tegengehouden worden. Aan de ouders wordt gevraagd dat ze hun kinderen zo veel mogelijk thuis opvangen en contact met anderen vermijden. We begrijpen dat dat niet altijd lukt. Als voor sommige kinderen toch opvang nodig is, dan zal het lokaal bestuur daarvoor instaan.

De stad Aalst biedt de mogelijkheid aan een beperkt aantal kinderen om deel te nemen aan een noodopvang in SBS de Duizendpootjes van maandag 20 december tot en met vrijdag 24 december 2021.  Gezien de beperkte capaciteit stellen ze deze noodopvang enkel open voor ouders die geen alternatief hebben. Ze denken hierbij aan kinderen van ouders die beiden in cruciale beroepen en essentiële diensten werken (zorg, politie, kinderopvang,...), beroepscategorieën die niet kunnen telewerken, kwetsbare gezinnen,... . Meer info over dit initiatief kunt u verkrijgen via de school.