VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Invulmoment Schooltoelage

Op donderdag 26 april is er een invulmoment m.b.t. de schooltoelagen. Je kan hiervoor terecht in Ontmoetingshuis 'De Brug', Hertshage 11 in Aalst, tussen 9 uur en 13 uur.

Meer info vind je in de 'Brief voor ouders', die lees je hier, de aankondiging vind je hier.