VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Diploma-uitreiking zesdeklassers

Om de schoolloopbaan van de zesdeklassers in schoonheid af te sluiten organiseren wij op  woensdag 26 juni een diploma-uitreiking. Graag verwachten wij die dag alle ouders van de zesdeklassers om samen de kinderen in de bloemetjes te zetten.

Wat staat er op het programma?

Start om 19.00 uur op de grote speelplaats. (toegang via de blauwe poort)
Act van het 6de leerjaar.
Woordje door de leerkrachten en de directie.
Afroeping en uitreiking van het getuigschrift basisonderwijs.
Receptie voor ouders en leerlingen
Het einde wordt voorzien rond 20.00 uur.