VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Aanpassingen Coronamaatregelen

Beste ouders,

we willen jullie graag informeren over de situatie op onze school in deze barre coronatijden.

Sinds de kerstvakantie kregen we nog géén melding van besmette leerlingen, er zijn slechts enkele leerlingen in quarantaine wegens een besmetting in het gezin. Dank voor de transparantie en de tijdige preventie! Vooralsnog behoort Aalst niet tot de regio’s met een hoge besmettingsgraad, zodat bij 1 besmetting in de klas niet de volledige klas in quarantaine moet.

Vandaag gaan er extra veiligheidsmaatregelen in om tijdens de 2 weken tot aan de paasvakantie het risico op besmettingen maximaal te beperken. We zien ons genoodzaakt om praktisch in te grijpen in onze refterdienst. Vanaf dinsdag 23 maart kunnen we geen warme maaltijden meer aanbieden. We vragen daarom aan alle leerlingen die onder de middag op school blijven om een lunchpakket mee te brengen, alle leerlingen eten in de eigen klas (of in open lucht wanneer de temperatuur dat toelaat). Dank voor het begrip.

Omdat we ook de contacten tussen volwassenen moeten beperken, mogen fysieke inschrijvingen niet doorgaan. Vergaderingen en overlegmomenten moeten - indien mogelijk  - digitaal georganiseerd worden. Bezoek van ouders aan de school wordt afgeraden.

De avondstudie en de naschoolse opvang worden zoveel mogelijk buiten georganiseerd. We kunnen van 15.45 uur tot 16.30 uur géén gezamenlijk werk-moment in de studie meer voorzien, het mengen van de klasbubbels in de refter is niet langer toegestaan. De klasleerkrachten zullen, in de mate van het mogelijke, hiermee rekening houden.

We wensen in de eerste plaats dat jullie allen gezond mogen blijven. We hopen dat we met de inspanningen van iedereen én met de gekende maatregelen (mondmaskers, afstand houden, ventileren en handhygiëne) deze moeilijke periode doorkomen en kijken nu reeds vol goede moed uit naar het derde trimester.

Met beleefde groeten,

Directie en leerkrachtenteam