VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Nuttige links

Allerlei: Landen van Europa 2

Allerlei: Memory

Allerlei: Menselijk skelet

Allerlei: Provincies

Allerlei: Werking van de sluis

Antigifcentrum

Wat moet je doen als je kleuter een wespensteek kreeg? Wat als je kind van de meiklokjes gegeten heeft? Bij welke planten moet je de peuter in het oog houden? Waarom mag bleekwater niet worden vermengd met een zuur? Welke risico's loopt men bij het inademen van chloordampen?

BIVV

Site van het BIVV... alles over verkeer en verkeersveiligheid. Zeer informatief !

Centrum voor ontwikkelingsstoornissen

Er bestaat een waaier aan ondersteuningsvormen waarop men kan beroep doen indien een kind extra zorg nodig heeft. Die adressen kan je vinden onder Zorglandschap.

CLB

De school doet een beroep op het Vrije CLB, Langestraat 12 te Aalst.
Tel 053.78.85.10 fax 053.78.55.97 e-mail aalst@clb-net.be
Het CLB kan de leerlingen op vier domeinen begeleiden:
 Het leren en studeren
 De schoolloopbaan
 De preventieve gezondheidszorg
 De sociaal-emotionele ontwikkeling
Het CLB werkt voor de begeleiding vraaggestuurd. De dienstverlening is gratis en discreet. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB.
Bij spijbelgedrag en sommige medische onderzoeken en inentingen is de begeleiding verplicht.
Het multidisciplinair dossier van iedere leerling berust in het centrum. Bij schoolverandering wordt het volledige dossier aan het CLB van de nieuwe school overgedragen.
Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Het wordt om die reden in één zending overgemaakt. de enige uitzondering hierop is een geldig verzet binnen de 10 dagen van de ouders (leerling jonger dan 14 jaar) of de leerling zelf (vanaf 14 jaar) tegen het overmaken van niet-verplichte gegevens bij het vorige CLB.
 

Een school- of studietoelage aanvragen

U kunt digitaal of op papier een aanvraag indienen. Dit kan voor kleuter-, lager en secundair onderwijs en voor hoger onderwijs.

Frans: Faire

Frans: Het tegengestelde

Frans: Kleuren

Frans: Meervoud

Frans: Tellen

Frans: Woordenschat

Frans: Woordenschat

Ketnet

De Belgische TVjeugdzender.

Kind en gezin

Kind en Gezin wil, samen met haar partners,
voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zoveel mogelijk kansen creëren.

Lingo: een leerzaam geografisch spel

Dus u bent echte wereldburger, een globetrotter...en u hebt talloze Eurovisie-songfestivals gezien (geef het maar toe), maar kent u ook de weg op het web?
Probeer uw geluk – dat zult u in sommige gevallen ook hard nodig hebben – met dit spannende spel, waar landen moeten worden herkend aan niet meer dan hun vorm en hun top-level domain (TLD) landcode, en vervolgens correct neergezet op de kaart van Europa.
Dus u weet het verschil tussen ‘.be’ en ‘.bg’?
U kunt punten winnen en u krijgt een paar aanwijzingen als u een beetje vast komt te zitten.

Ouders online

Op deze website vind je informatie over opvoeden, veiligheid, ....

Politie

Site van de Belgische federale politie

Rekenen:  Aftrekken tot 10 (2)

Rekenen: + en - tot 100 met tientallen

Rekenen: + en - tot 20 zonder overbrugging

Rekenen: 100-veld

Rekenen: 1000-veld (1)

Rekenen: 1000-veld (2)

Rekenen: Aanzichten gebouw

Rekenen: Aftrekken tot 10

Rekenen: Aftrekken tot 1000 met ontlening bij H

Rekenen: Aftrekken tot 1000 met ontlening bij T en H

Rekenen: Aftrekken tot 20 met overschrijding

Rekenen: Aftrekken zonder overbrugging

Rekenen: Aftrekkingen tot 100

Rekenen: Alle maal- en deeltafels oefenen

Rekenen: Betalen met euro’s

Rekenen: Bouwen met blokken

Rekenen: Bouwen met blokken

Rekenen: Bouwsels

Rekenen: Bouwsels

Rekenen: Breuk je mee? 1

Rekenen: Breuk je mee? 2

Rekenen: Breuken

Rekenen: Breuken - percent

Rekenen: Breuken ordenen

Rekenen: Breuken splitsen

Rekenen: Brug 1 (TE+E)

Rekenen: Brug 2 (TE+TE)

Rekenen: Brug 3 (TE-E)

Rekenen: Brug 4 (TE-TE)

Rekenen: Brugoefeningen over 10

Rekenen: Buur- en dubbelsommen

Rekenen: Buurgetal tot 10

Rekenen: Buurgetal tot 20

Rekenen: De halve kilogram

Rekenen: De halve liter

Rekenen: De helft

Rekenen: De tafel van 2

Rekenen: De tafel van vermenigvulding van 2

Rekenen: De tijd berekenen

Rekenen: De tijd tot op één seconde

Rekenen: De vermenigvuldiging

Rekenen: Deelbaarheid

Rekenen: Deelroosters

Rekenen: Deeltafel van 6

Rekenen: Deeltafel van 7

Rekenen: Deeltafel van 8

Rekenen: Deeltafel van 9

Rekenen: Deeltafels

Rekenen: Deeltafels inoefenen

Rekenen: Erbij en eraf

Rekenen: Euromemory

Rekenen: Evenredigheid

Rekenen: Figuren

Rekenen: Geburen

Rekenen: Geburen tot 20

Rekenen: Gelijkvormigheid

Rekenen: Gemiddelde snelheid

Rekenen: Gepast betalen

Rekenen: Gepast betalen

Rekenen: Gepast betalen

Rekenen: Gepast betalen (2)

Rekenen: getallen splitsen

Rekenen: Getallenas tot 10

Rekenen: Getallenas tot 20

Rekenen: Getallenfabriek

Rekenen: Getallenkennis (1)

Rekenen: Getallenkennis (2)

Rekenen: Getallenkennis 1

Rekenen: Getallenkennis 10

Rekenen: Getallenkennis 11

Rekenen: Getallenkennis 12

Rekenen: Getallenkennis 13

Rekenen: Getallenkennis 14

Rekenen: Getallenkennis 15

Rekenen: Getallenkennis 2

Rekenen: Getallenkennis 3

Rekenen: Getallenkennis 4

Rekenen: Getallenkennis 5