VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Activiteiten SMI Esplanade

15/05/2020

De Nationale Veiligheidsraad besliste op 24 april dat vanaf vrijdag 15 mei de lessen op school kunnen herstarten voor de leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar. Zij krijgen dan gedeeltelijk les op school. Wij zijn er alvast klaar voor. Bekijk de corona-opstart-foto's hier.

19/12/2019

Donderdag 19 december namen alle leerlingen deel aan de Kerstviering in de Sint-Jozefkerk. De viering stond in het teken van: "Op weg naar het Licht: rond Advent en tegen Kerstmis aan". De leerlingen en leerkrachten van het vierde leerjaar maakten er een warme, gezellige viering van met heel wat prachtige teksten en liederen. We danken iedereen die met ons kwam meevieren!

10/09/2019

Donderdag 12 september 2019 om 19.00 uur infoavond. Van harte welkom!