VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Laatste Nieuws | Alle nieuws

17/01/2018

De verantwoordelijke coördinator van de humaniora liet ons weten dat het inzamelen van plastic dopjes van dranken wordt stopgezet.

17/01/2018

Op maandag 5 februari is er een invulmoment rond de schooltoelagen in Aalst. Je kan hiervoor terecht in speel-o-theek ‘Het Speelpaleis’, Sinte-Annalaan 41, Aalst. Meer info vind je in de 'Brief voor ouders', die lees je hier, de aankondiging vind je hier.