VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Laatste Nieuws | Alle nieuws

27/01/2020

Op woensdag 29 januari is er géén les. Fijne verlofdag!

20/12/2019

We stortten dit jaar € 1242,20 euro t.v.v. Broeiklas vzw Aalst We overhandigden het mooie bedrag aan de verantwoordelijken van de Broeiklas.