VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Laatste Nieuws | Alle nieuws

28/05/2020

Beste ouders, De Nationale Veiligheidsraad besliste op 27 mei dat vanaf vrijdag 5 juni de lessen op school kunnen herstarten voor alle leerlingen. In de brieven in bijlage kunt u lezen op welke manier wij die heropstart plannen en op welke momenten uw kind op school verwacht wordt. We werkten een regeling uit op basis van veiligheid en haalbaarheid. Specifieke…

25/05/2020

Niet - zoals eerder vermeld - vanaf dinsdag 2 juni, maar vanaf vrijdag 5 juni kunnen in het basisonderwijs alle lagereschoolkinderen van alle leerjaren terug naar school. Onze school bekijkt op dit moment, binnen de aangepaste veiligheidsmaatregelen, welke uitbreiding haalbaar en doenbaar is, zowel qua leerjaren, timing als het aandeel onderwijstijd op school. Een volledige…